Sări la conţinut

ASOCIAŢIEI „EDUCAŢIA DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEŢI”

                 Asociaţia „EDUCAŢIA DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEŢI” din Tg-Jiu , judeţul Gorj, România , se constituie ca aşezământ de educaţie, în conformitate cu  prevederile O.U.G. nr.26 din 30 ianuarie 2000, privind organizaţiile şi fundaţiile, publicată în M.O. al României nr. 39 din 31 ianuarie 2000.

                  Scopul  primordial al asociaţiei „ EDUCAŢIA DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEŢI „ constă în organizarea , coordonarea şi  derularea activităţilor de educaţie a adulţilor , indiferent de : vârstă, sex, convingeri religioase , etnie, statutul social al adultului , a adulţilor cu handicap.

                  Activităţile pe care şi le propune asociaţia „ EDUCAŢIA DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEŢI „ sunt:

– elaborarea şi dezvoltarea standardelor de pregătire profesională,

– elaborarea de curricule şi readaptarea acestora (în funcţie de competenţele solicitate de piaţa forţei de muncă)  privind formarea profesională a adulţilor în specializările solicitate de piaţa forţei de muncă,

– obţinerea de autorizaţii de furnizor de formare profesională pentru specializările solicitate de  piaţa forţei muncă,

– organizarea de cursuri de : iniţiere, (re)calificare a adulţilor, perfecţionare, specializare, în scopul acoperirii deficitului de competenţe din diferitele sectoare economice,

– dezvoltarea şi furnizarea de programe de instruire pentru dezvoltarea de abilităţi manageriale , inclusiv în domeniul supravegherii şi protecţiei mediului, al inovaţiei, al controlului calităţii şi al managementului resurselor umane,

– asistenţă şi consultanţă companiilor interesate de dezvoltarea resurselor umane prin: elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane, analiza nevoilor de instruire, planuri de instruire, schimburi de bune practice, stabilirea de reţele , modele de mentorat, instruirea personalului cheie în cadrul companiilor,

– dezvoltarea şi furnizarea de programe de comunicare IT pentru persoanele cu diverse forme de handicap,

– implementarea de programe europene privind : coeziunea economică şi socială, protecţia consumatorului, supravegherea şi promovarea protecţiei mediului, educaţia adulţilor ,egalitate de şanse, cultură şi interculturalitate, etc

–  activitate editorială,

– organizarea de simpozioane, conferinţe, întruniri, seminarii, vizite pregătitoare, schimburi de experienţă, alte activităţi cu scop informativ sau educativ,

–  crearea unor centre de documentare, de consiliere, de consultanţă,

–  sprijinirea altor organizaţii, a voluntarilor sau a iniţiatorilor de programe al căror scop este identic sau asemănător cu cel al asociaţiei „ EDUCAŢIA DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEŢI”

–  crearea unor cluburi pentru persoanele care fac parte din categoriile defavorizate,

–  dezvoltarea unor proiecte care să stimuleze cooperarea între ONG-urile care acelaşi scop,

–  orice altă activitate care, în mod direct sau indirect , contribuie la atingerea scopului propus,

–  mediatizarea activităţii asociaţiei prin: tipărire şi difuzare de afişe,  pliante, broşuri, ghiduri ; mass-media ;CD-uri, pagină INTERNET, organizare de conferinţe şi seminarii ; participare la conferinţe şi seminarii ; etc